Znamenitosti v okolici

Naselje Lindek je dobilo ime po številnih lipah (v nemščini lipa pomeni die Linde), ki jih najdemo tu. To dejstvo so prepoznali tudi Celjski grofje, ki so v lindeški grb vključili lipo.  

V bližini kmetije Vrhivšek lahko vidite in obiščete:

  • Grad Lindek in njegove razvaline - le 2 km oddaljen od kmetije Vrhivšek

      Prvič omenjen že leta 1264 in je bil namenjen za občasno domovanje Celjskih grofov. Po legendah naj bi se v     podzemnih rovih skrivali še številni zakladi. 

      Je kartuzijanski samostan v bližini naselja Žiče, danes kulturno zgodovinski spomenik

      Zdravilišče, športno rekreacijski center

      Smučišče, športne aktivnosti

      Zdravilišče, welness storitve

      Možnost smučanja, welness storitev, pustolovski park